nghề nghiệp kinh doanh

Nghề là có thể kết hợp giữa toàn và kinh doanh

Ngoài ra tính tỉ mỉ, cẩn thận, kỹ năng đàm phán, thương thuyết… là những yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công