sinh viên thực tập phải làm gì

Những nổi niềm thầm kín của sinh viên thực tập ít ai biết

Người mới là nền cho người cũ. Kém tuổi đời và không kinh nghiệm, sinh viên thực tập đôi khi trở thành nơi trút giận