mình thất bại vì lý do gì

Những nguyên nhân phổ biến dẫn đến việc thất bại

Phân tích của Napoleon Hill về hàng trăm người có tài sản trên 1 triệu USD cho thấy một thực tế là họ có quyết