Nghề Supply Chain có gi đặc biệt

Nghề Supply Chain đang hấp dẫn giới trẻ vì nhiều cơ hội thăng tiến

Vì vậy chuỗi cung ứng tuy còn là một cụm từ khá mới mẻ ở Việt Nam, lĩnh vực này đang mang đến rất nhiều